Šaldymo sistemos

Šaldymo sistemos - ciba.lt

Šaldymo sistemos įranga Kas yra šaldymas Šaldymas - šilumos nuvedimo procesas.

Darbų pavyzdžiai

Šio proceso metu šiluma nuvedama nuo šaldomo kūno ir atiduodama kitam kūnui. Šaldymo sistemos energija visada natūraliai migruoja iš aukštesnės temperatūros srities į žemesnės temperatūros sritį.

šaldymo sistemos

Tai reiškia, kad šiltų šaldymo sistemos šilumos kiekis sumažėja temperatūra nukrenta - kūnas 'atšąla'kontaktuojant šaldymo sistemos kūnais, turinčiais mažesnį šilumos kiekį. Šaldymo sistemos naudojamos temperatūrų palaikymui, žemesnių negu supanti aplinka, todėl tam, kad nuvestume reikiamą šilumos kiekį nuo kūno, tuo pačiu jį atšaldant, reikalingas atlikti tam tikras darbas.

šaldymo sistemos

Atšaldyto kūno apsaugojimui šaldymo sistemos aplinkinės šilumos pritekėjimo paprastai įrengiama termoizoliacinė užtvara. Sąvoka 'šaltas' kūnas yra įvesta žmonių patogumui - fizikoje yra tik kūnai, turintys didesnį ar mažesnį šilumos kiekį. Šilumos energijos perdavimo būdai Šiluminė energija perduodama nuo vieno kūno kitam tik tuo atveju, jeigu tarp kūnų yra temperatūrų skirtumas.

Šaldymas ir kondicionavimas

Nesant temperatūrų skirtumui, kūnas yra šiluminėje pusiausvyroje su supančia aplinka ir šilumos mainai nevyksta. Egzistuoja 3 šiluminės energijos perdavimo būdai: Laidumas - šiluminės energijos perdavimo būdas, esant šaldymo sistemos kūnų molekulių betarpiškam kontaktui.

Energijos perdavima tarp molekulių galime palyginti su biliardo rutuliu, kuris smūgio metu dalį arba šaldymo sistemos judėjimo energiją perduoda kitam rutuliui. Pavyzdžiui, kaitinant metalinio strypo galą, vienos molekulės kitoms perduoda energiją laidumu šaltesniam strypo galui.

Šaldymas ir kondicionavimas

Kai kaitinamo šaldymo sistemos galo molekulės gauna energijos, jos pradeda judėti greičiau ir didesniais atstumais bei susiduria su greta esančiomis molekulėmis. Susidūrimo metu greitai judančios molekulės perduoda dalį savo energijos mažiau judrioms molekulėms, tuo pačiu priversdamos jas judėti greičiau. Tokiu būdu energija perduodama visam strypo ilgiui. Taip pat judančios strypo molekulės kontaktuoja su arčiausiai esančiomis supančio oro molekulėmis, taip perduodamos dalį energijos laidumu.

Kieti kūnai yra geresni šilumos laidininkai negu skysčiai, skysčių laidumas yra geresnis negu dujų.

Šaldymo sistemos

Tai sąlygoja skirtinga molekulinė struktūra. Konvekcija - šiluminės energijos šaldymo sistemos būdas, kai šiluma nuo vieno kūno kitam perduodama betarpiškai kokia nors tekančia aplinka fluidu. Kai bet kuri aplinkos dalis gauna energijos sušylaji plečiasi ir padidėja jos tūris masės vienetui. Sušilusi dalis tampa lengvesnė, pakyla aukščiau ir dvejetainių variantų mažmeninės strategijos vaizdo įrašas šaldymo sistemos iškart užima labiau šalta ir sunkesnė dalis.

Pavyzdžiui, šildant indą su vandeniu degikliu, šiluma per indo sieneles perduodama vandeniui.

šaldymo sistemos

Vanduo, esantis arčiausiai degiklio, sušyla, išsiplečia ir kyla į viršų - jo vietą užima šaltesnis vanduo šaldymo sistemos iš šonų.

Tęsiant šildymą, šiluma konvekciniais srautais bus paskirstyta visai vandens masei. Šilumos srautai virš viryklės ar kitų šiltų kūnų žinomi kiekvienam.

šaldymo sistemos

Spinduliavimas - šiluminės energijos perdavimas judančiomis bangomis, panašiomis į šviesos, kai šiluma perduodama nuo vieno kūno kitam nesant tarpinės aplinkos. Šaldymo sistemos spinduliai panašūs į šviesos ir skiriasi tik bangos ilgiu ir dažniu. Kai energijos spinduliai patenka ant kūno, jie gali būti atspindėti, lūžti, sugerti ar pereiti kiaurai kūną - priklauso nuo skaidrumo, medžiagos tekstūros ir spalvos.

šaldymo sistemos

Spinduliavimas yra vienintelis šilumos perdavimo būdas vakuume. Šaldymo agentas Šaldymo agentas yra naudojamas šilumos energijos pernešimui iš žemesnės į aukštesnę temperatūrą. Tai yra pagrindinis kompresorinės šaldymo sistemos komponentas.

Patikimas kondicionavimo ir šaldymo sistemų montavimas

Šaldymo agentas - skystis, turintis savybę garuoti ir virti žemoje temperatūroje, esant atmosferiniam slėgiui. Išnaudojant šią šaldymo agentų savybę bei reguliuojant slėgį, pasiekiamas šilumos nuėmimas ir kūno atšaldymas iki labai žemų temperatūrų.

Šaldymo agentas garuoja temperatūroje, žemesnėje nei reikalinga atšaldomai aplinkai ar kūnui. Nėra nei vieno šaldymo agento, kuris būtų geriausiai tinkamas visiems šaldymo sistemos ir visose darbinėse sąlygose.

pasakyk sąžiningam brokeriui kaip užsidirbti pinigų parduodant daiktus

Todėl išsirinktas šaldymo agentas turi turėti geriausias savybes užduotiems reikalavimams. Žemiau lentelėje pateikiame šaldymo agentų naudojimo tinkamumą bei jų savybes: R - šaldymo agentas yra uždraustas naudoti ES bei kitose šalyse R - šaldymo agentas bus naudojamas limituotą laikotarpį R - šaldymo agentas bus naudojamas ilgą laikotarpį R - gamtinės kilmės šaldymo agentas.

Taip pat žiūrėkite