Vidutinis dienos nepastovumas. Vicekancleris: mokytojų algos turi augti labiau nei vidutinis atlyginimas

Aktualu: kasmetinių atostogų apmokėjimas

Ieškovas nurodė, kad su atsakovu m. Tačiau atsakovas m. Atleidimo iš darbo dieną darbdavys neatsiskaitė. Pirmosios  ir apeliacinės instancijos teismų sprendimo ir nutarties esmė Kauno miesto apylinkės teismas m. Teismas nustatė, kad ieškovas nuo m. Darbo sutartyje buvo nustatytas Lt darbo užmokestis per mėnesį, algos mokėjimo dienos — mėnesio dienos.

Darbo sutarties 9 punkte nustatytas darbdavio įsipareigojimas už kokybiškai ir laiku atliktą darbą mokėti premijas pagal atskirą bendrovės vidutinis dienos nepastovumas vadovo įsakymą, o už darbą, atliekamą kelionėje, lauko sąlygomis, susijusį su važinėjimu  mokėti iki 50 proc. Teismas nustatė, kad ieškovas kiekvieną mėnesį gaudavo premijas, išskyrus paskutinį darbo mėnesį, t. Iš atsakovo pateiktų Darbuotojų premijavimo nuostatų vidutinis dienos nepastovumas ir 3 punktų matyti, kad darbuotojai, išeinantys iš darbo, atsižvelgiant į darbo stažą įmonėje bei indėlį įmonės ūkinėje finansinėje veikloje gali būti nepremijuojami, taip pat kad darbuotojai, išeinantys iš darbo neužbaigę vykdyti jiems pavestų užduočių, nepremijuojami.

Taisyklės bei formulės atostoginių bei kompensacijų už nepanaudotas atostogas apskaičiavimui

Atsakovas, teigdamas,  kad ieškovas m. Teismas, įvertinęs rašytinius įrodymus premijavimo nuostatus, darbo užmokesčio pažymą ir atsakovo atstovės paaiškinimus, padarė išvadą, kad ieškovui premija už m. Šią išvadą teismas grindė Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos m. Teismas konstatavo, vidutinis dienos nepastovumas atsakovo mokėtos ieškovui premijos nelaikytinos skatinimo priemonėmis DK straipsnio prasme, o yra pagal savo pobūdį priskirtinos darbo užmokesčiui ir yra ieškovo darbo užmokesčio sudedamosios dalys.

Teismas nustatė, kad ieškovo vidutinis darbo užmokestis per vieną darbo dieną buvo 70,26 Lt.

vidutinis dienos nepastovumas

Teismas sprendė, kad atsakovas neapskaičiavo ieškovui už m. Kompensacijos už nepanaudotas atostogas 22,38 kalendorinių dienų ieškovui buvo apskaičiuota ,89 Lt, o turėjo būti ,42 Lt 70,26 Lt x 22, Kolegija nurodė, kad skirtumas, kurį sudaro ,53 Lt, priteistinas ieškovui iš atsakovo.

Ieškovas iš darbo buvo atleistas m. Vidutinis dienos nepastovumas šalys buvo susitariusios, kad nutraukus darbo sutartį turi būti atsiskaityta artimiausią darbo užmokesčio mokėjimo dieną, o ieškovo atleidimo iš darbo diena buvo ir algų mokėjimo diena, tai atsakovas su ieškovu vėliausiai galėjo atsiskaityti vasario 28 d. Atsakovas tik m.

vidutinis dienos nepastovumas koks uždarbis yra internete be investicijų

Dėl šios priežasties teismas priteisė iš atsakovo ieškovui vidutinį darbo užmokestį už uždelstą atsiskaityti laiką - po 70,26 Lt už kiekvieną darbo dieną nuo atleidimo iš darbo dienos iki visiško atsiskaitymo. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija m.

Kolegija nurodė, kad ginčas kyla dėl to, ar ieškovas, su vidutinis dienos nepastovumas visiškai atsiskaitant atleidimo iš darbo dieną, turėjo teisę į premijinio priedo išmokėjimą. Kolegija sutiko su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, kad ieškovui mokėtos premijinės išmokos iš esmės buvo jo papildomas uždarbis, todėl tai buvo jo darbo užmokesčio sudedamoji dalis DK straipsnio 2 daliso ne darbdavio paskatinimas DK straipsnyje įtvirtintu būdu. Kolegija nurodė, kad, šalims sutarus dėl darbo užmokesčio, jo dydis, sudėtinės dalys sutartyje turi būti nurodomos taip, kad būtų vidutinis dienos nepastovumas abiem šalims ir atitiktų suderintą jų valią.

Aiškinant darbo sutartyje išreikštą šalių valią ir vadovaujantis DK 9 straipsnio 2 dalimi, reglamentuojančia kitų teisės šakų normų taikymą pagal analogiją, atsižvelgtina į CK 6. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos m.

  • Saugi prekyba
  • Uždirbti realių pinigų demonstracinėje sąskaitoje
  • Į kurią kriptovaliutą geriau investuoti

Iš šalių pasirašytos darbo sutarties matyti, kad šalys šios sutarties 3 punkte susitarė, kad darbdavys įsipareigoja mokėti darbuotojui šiuo atveju ieškovui Lt mėnesinę algą, o sutarties 9 punkte darbdavys prisiėmė ir įsipareigojimą už kokybiškai ir laiku atliktą darbą mokėti premijas pagal atskirą administracijos vadovo įsakymą.

Nors darbo sutartyje nenurodyti jokie darbdavio lokaliniai aktai, nustatantys premijavimo už kokybiškai ir laiku atliktą darbą sąlygas, tačiau darbo sutartyje nustatyta, kad darbuotojas įsipareigoja vykdyti įmonės darbo tvarkos taisykles sutarties Darbo tvarkos taisyklių IX skyriaus punkte nustatyta, kad darbo užmokestis apima pagrindinį darbo užmokestį ir visus vidutinis dienos nepastovumas uždarbius, tai leidžia daryti išvadą, jog apima ir nurodytus darbdavio įsipareigojimus už kokybiškai ir laiku atliktą darbą mokėti darbuotojui premijas.

Kolektyvinės sutarties VIII skyriaus Susitarimai dėl darbo užmokesčio 86 punkte taip pat nustatyta, kad darbuotojo darbo užmokestis priklauso nuo darbo kokybės ir bendrovės veiklos rezultatų ir bitcoin yra pinigai darbuotojo darbo indėlį gali vidutinis dienos nepastovumas skiriama darbo užmokesčio kintamoji dalis: priedas ir premijinis atlyginimas, o 87 punkte - kad darbuotojams, pažeidusiems darbo drausmę, darbo užmokesčio kintamoji dalis — premijinis vidutinis dienos nepastovumas neskiriamas ar sumažinamas, atsižvelgiant vidutinis dienos nepastovumas nusižengimo sunkumą.

Kolegija, atsižvelgdama į tai, kad atsakovas neįrodinėjo, jog ieškovas pažeidė darbo drausmę, taip pat jog ieškovas darbą atliko nekokybiškai ir ne laiku, laikė, kad nėra nustatyta sąlygų, dėl ko ieškovui už vasario vidutinis dienos nepastovumas galėjo būti neišmokėtas premijinis atlyginimas.

Kolegijos nuomone, tai, kad premijinis atlyginimas buvo ieškovo darbo užmokesčio sudedamoji dalis patvirtina ir jo darbo užmokesčio pažyma, iš kurios matyti, kad atsakovas iš esmės pats laikė tai darbo užmokesčio dalimi, ir bendras ieškovo darbo užmokesčio dydis kas mėnesį buvo panašus — apie Lt.

Kolegija konstatavo, kad atsakovo pateikti Darbuotojų premijavimo nuostatai, kurių III skyriuje Premijavimo sąlygos 2 punkte nustatyta, kad darbuotojai, išeinantys iš darbo, atsižvelgiant į darbo stažą bei indėlį įmonės ūkinėje-finansinėje veikloje, gali būti nepremijuojami, šiuo atveju negalėtų būti taikomi, nes darbo sutartyje nuorodų į šį aktą nėra, o ieškovas su jais nebuvo vidutinis dienos nepastovumas pasirašytinai.

Kolegija sprendė, kad pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis dėl neišmokėtos darbo užmokesčio dalies priteisimo premijinio atlyginimo ir kompensacijos už atostogas nekeistina. Kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad ieškovui buvo neišmokėta tik dalis jam priklausančio darbo užmokesčio, nepagrįstai, neatsižvelgdamas į  suformuotą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, priteisė visą vidutinį darbo užmokestį už uždelstą atsiskaityti laiką.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų kolegija m.

Kaip per karantiną pasikeitė jūsų kūno formos?

Jeigu atleidžiamam darbuotojui nebuvo išmokėta tik dalis jam priklausančio darbo užmokesčio, tai tokiais atvejais darbdaviui taikomos sankcijos dydį sudaro neišmokėta darbo užmokesčio dalis, išieškoma už uždelsimo laiką. Kolegija konstatavo, kad pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis, kuria priteistas vidutinis darbo užmokestis už uždelstą atsiskaityti laiką, keistina.

Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad ieškovo vidutinis darbo užmokestis per dieną buvo 70,26 Lt, ieškovui už m. Kasacinių skundų ir atsiliepimo į kasacinį skundą  argumentai Kasaciniu skundu ieškovas prašė priimti naują sprendimą — priteisti ieškovui po 41,79 Lt 35,84 Lt vidutinio darbo užmokesčio ir 6,31 Lt vienos dienos kompensaciją už nepanaudotas atostogas ,53 Lt neišmokėtą kompensaciją už nepanaudotas vidutinis dienos nepastovumas padalijus iš 75 dirbtų darbo dienų per paskutinius tris mėnesius iki atleidimo iš darbo už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną, taip pat bylinėjimosi išlaidas.

Vidutinis dienos nepastovumas skundas grindžiamas tokiais argumentais: Pagal DK straipsnio 3 dalį vidutinis darbo užmokestis už visą uždelsimo laiką priteisiamas tik tais atvejais, kai atleidžiamam iš darbo darbuotojui nebuvo išmokėtas visas jam priklausantis vieno mėnesio ar daugiau darbo užmokestis.

Jeigu atleidžiamam darbuotojui nebuvo išmokėta mažesnė už jo vidutinį darbo užmokestį suma, tai tokiais atvejais pagal DK straipsnio 3 dalį mokėtinos išmokos dydį sudaro neišmokėto darbo užmokesčio dalis, išieškoma už uždelsimo laiką Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos m.

Kaip tyrimo „Bitcoin reiškinys“ dalis.

Vadovaujantis tokiu DK straipsnio 3 dalies aiškinimu darytina išvada, kad ieškovui nuo atleidimo iš darbo dienos, t. O nuo dalinio atsiskaitymo dienos, t. Teismas netinkamai taikė šią teisės normą, nes į vidutinį darbo užmokestį už uždelstą atsiskaityti laiką neįskaičiavo ieškovui neišmokėtos ,53 Lt kompensacijos už nepanaudotas atostogas.

investicijos eurųliai internetu kaip užsidirbti pinigų interneto vaizdo įrašuose

Atsiliepimu į ieškovo kasacinį skundą atsakovas prašo ieškovo kasacinį skundą atmesti. Atsiliepimas į kasacinį skundą grindžiamas tokiais argumentais: 1. Ieškovas nepagrįstai remiasi vidutinis dienos nepastovumas teismo suformuotomis aiškinimo ir taikymo taisyklėmis bylose, kurių faktinės aplinkybės nesutampa su šios bylos aplinkybėmis.

Ieškovas nepagrįstai teigia, kad jam nuo atleidimo iš darbo dienos, t. Ieškovui priklausanti kompensacija už nepanaudotas atostogas išmokėta m. Kasaciniu skundu atsakovas prašo panaikinti Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos  m. Kasacinis skundas grindžiamas kur uždirbti vieną bitcoiną argumentais: 1.

Su ieškovu sudarytos Darbo sutarties 3 punkte nustatyta, kad darbdavys įsipareigoja mokėti darbuotojui šį darbo užmokestį: Lt vidutinis dienos nepastovumas algą vieną kartą per mėnesį d.

Teismai, nukrypdami nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos ir netinkamai taikydami DK 95 straipsnio 3 dalį, šį darbo sutarties 9 punktą laikė susitarimu dėl darbo užmokesčio.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra ne kartą išaiškinęs, kad, šalims sutarus dėl darbo užmokesčio, jo dydis, sudėtinės dalys sutartyje turi būti nurodomos taip, kad būtų aiškios abiem šalims ir atitiktų vidutinis dienos nepastovumas jų valią Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos  m. Akivaizdu, kad darbo sutarties 9 punktas dėl premijų mokėjimo, kuris nenustato konkrečių darbdavio įsipareigojimo mokėti premijas sąlygų, tvarkos, konkretaus premijos dydžio, negali būti laikomas šalių susitarimu dėl darbo apmokėjimo sąlygų DK 95 straipsnio 2 dalis.

Aiškindami darbo sutarties 9 punktą, teismai nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos, nes, esant ginčui dėl sutarties turinio ir jos sąlygų, sutartis aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, atsižvelgiant į tikrąją vidutinis dienos nepastovumas valią, btc aukščiausi adresai ne remiantis vien pažodiniu sutarties teksto aiškinimu, teisinių vidutinis dienos nepastovumas kvalifikaciją lemia ne šalies pavartota terminija, o tų santykių turinys Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos  m.

Teismai pripažinę, kad darbdavio mokėtos premijos laikytinos papildomu darbo užmokesčiu, neatsižvelgė į darbo sutarties šalių tikrąją valią, tikruosius ketinimus, o rėmėsi vien pažodiniu darbo sutarties teksto aiškinimu.

Aktualu: kasmetinių atostogų apmokėjimas

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos  m.

DK straipsnyje nustatyta teisė, bet ne pareiga darbdaviui už gerą darbo pareigų vidutinis dienos nepastovumas, našų darbą, geros kokybės produkciją, ilgalaikį ir nepriekaištingą darbą, vidutinis dienos nepastovumas pat už kitus darbo rezultatus skatinti darbuotojus pareikšti padėką, apdovanoti dovana, premijuoti, suteikti papildomų atostogų, pirmumo teise pasiųsti tobulintis ir kt.

vidutinis dienos nepastovumas

Aiškinant darbo sutarties 9 punktą, akivaizdu, kad šio darbdavio įsipareigojimo tikslas yra ne apmokėti už darbo funkcijų atlikimą, bet skatinti darbuotoją dirbti kokybiškai ir darbo funkcijas atlikti nustatytais terminais. Darbo užmokestis kaip atlyginimas už darbo funkcijų atlikimą nesiejamas su šiomis sąlygomis.

Vicekancleris: mokytojų algos turi augti labiau nei vidutinis atlyginimas | ciba.lt

Darbo sutarties 9 vidutinis dienos nepastovumas esančių sąlygų traktavimas kaip darbo apmokėjimo reikštų nesąžiningumą darbdavio atžvilgiu, nes jo teisė skatinti darbuotojus taptų jo pareiga. Teismai neįvertino Darbo tvarkos taisyklių 11 skyriaus, reglamentuojančio darbuotojų skatinimą, Kolektyvinės sutarties 81 straipsnio, nustatančio darbdavio teisę, bet ne pareigą mokėti premiją kolektyvinėje sutartyje vartojamas netikslus terminas premijinis atlyginimasnevertino kolektyvinės sutarties 81 punkto nuostatos, kad darbo sutartyje nustatomas konkretus vidutinis dienos nepastovumas už darbą dydis kiekvienam darbuotojui vidutinis dienos nepastovumas atitinka Darbo sutarties 9 punktas.

Apeliacinės instancijos teismas nepagrįstai darbuotojų premijavimo nuostatų nepripažino darbo sutarties dalimi, nes ieškovas darbo sutarties sudarymo dieną su šiais nuostatais buvo supažindintas pasirašytinai Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos  m. Teismai, aiškindami darbo sutarties 9 punktą, nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos, nes sutarties sąlygos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kitas reikšmingas aplinkybes Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos  m.

Darbo užmokestis turi būti mokamas nustatytu periodiškumu, t. Akivaizdu, kad, nesant nurodytų ar šalių susitarimu patvirtintų terminų, už kuriuos turėtų būti mokama premija, darbuotojas neturi pagrindo reikalauti premijos už savo nuožiūra pasirinktą laikotarpį. Šalys nesusitarė, kad premija turi būti skiriama kiekvieną mėnesį.

Antra, premija virtualios valiutos kursas iš rezervo, skirto darbuotojams premijoms mokėti, lėšų darbuotojų premijavimo nuostatų 4 punktaskurio lėšų dydis yra nepastovus ir skiriasi kiekvieno projekto atveju.

Etaplius - Orai bus nepastovūs: trumpai pasirodysiantį sniegą v

Darbo užmokesčio tiek pagrindinio, tiek papildomo dydis, kaip ir pats susitarimas vidutinis dienos nepastovumas darbo užmokesčio, vidutinis dienos nepastovumas turi būti aiškus ir konkretus, nustatytas arba konkrečiu dydžiu, arba apskaičiuotas taikant aiškius tarifus DK straipsnio 2 dalis. Apskaičiuojant papildomą darbo užmokestį turi būti nustatyti aiškūs rodikliai, kuriuos pasiekęs darbuotojas įgytų subjektyvią teisę reikalauti nustatyto vidutinis dienos nepastovumas priedo, o darbdavys — pareigą jį sumokėti.

Šie požymiai nebūtini premijai kaip paskatinimui DK straipsnio prasme. Premijos konkretų dydį gali nustatyti darbdavys.

dvejetainių opcionų platformų sąrašas

Dėl šios priežasties išmoka, vidutinis dienos nepastovumas konkretus dydis ir konkrečios mokėjimo aplinkybės rodikliai yra neaiškūs, negali būti laikoma darbo užmokesčiu. Darbdavys darbo sutartyje nustatyta tvarka privalo mokėti darbo užmokestį, nepriimdamas dėl to atskiro įsakymo. Premija darbuotojui skiriama atskiru direktoriaus įsakymu Darbo sutarties 9 punktas.

  • Pagal šį Aprašą skaičiuojamasis laikotarpis, iš kurio skaičiuojamas vidutinis darbo užmokestis, yra 3 paskutiniai kalendoriniai mėnesiai, einantys prieš tą mėnesį, už kurį ar jo dalį mokamas vidutinis darbo užmokestis.
  • Orai bus nepastovūs: trumpai pasirodysiantį sniegą vėl keis lietus ir apniukusios dienos
  • Kaip tyrimo „Bitcoin reiškinys“ dalis. - Naujos dienos kriptovaliuta
  • Strategija trys ekranai dvejetainiai parinktys

Tokia skyrimo tvarka dar kartą patvirtina darbdavio teisę, bet ne pareigą mokėti premijas ir leidžia atsakovo mokėtas premijas laikyti darbuotojų paskatinimo priemonėmis DK straipsnio prasme.

Įvertinant tai, kad premijos dydis kiekvieną mėnesį skyrėsi, o ieškovas nei dėl premijų skyrimo tvarkos, nei dėl premijų dydžio  niekada  nereiškė pretenzijų, laikytina, kad ieškovas  pripažino  darbdavio teisę savo nuožiūra nustatyti premijos dydį, nederinant jo su ieškovu Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos  m. Akivaizdu, kad darbo sutarties 9 punktas, nustatantis tokią premijos skyrimo tvarką ir nesant aiškiai išreikštos šalių valios dėl premijos dydžio ir jos skyrimo tvarkos, negali būti laikomas šalių susitarimu dėl darbo apmokėjimo sąlygų.

Teismai neįvertino aplinkybės, kad ieškovui premija buvo mokėta ne visada ir dėl to pretenzijų ieškovas nereiškė, buvo mėnesių, kai ieškovui darbo sutarties galiojimo metu premija nebuvo mokama m. Teismai skirtingai aiškindami tas pačias darbo sutarties sąlygas iki šalių ginčo ir kilus šalių ginčui nukrypo nuo kasacinio teismo praktikos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos  m. Taigi, darbo užmokestis apima tiek pagrindinį darbo užmokestį, tiek ir visus papildomus uždarbius, bet kokiu būdu darbdavio išmokamus darbuotojui už jo atliktą darbą pagal iš anksto nustatytus rodiklius, t.

Vadovaujantis DK straipsnio 2 dalimi darytina išvada, kad darbo užmokestis apima ir premijas, kurios numatytos darbo sutartyse už tam tikrų rodiklių vidutinis dienos nepastovumas, kuriuos įvykdęs darbuotojas įgyja subjektyvią teisę reikalauti premijos, o darbdavys privalo ją išmokėti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos  m.

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, bylos Nr.

warning.outdated.title

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos  m. Nurodytoje civilinėje byloje premija priedas buvo mokamas už konkrečius darbo sutartyje ar su ja susijusiuose dokumentuose nustatytus rodiklius, t.

BEKO-LKL dienos momentas: ciba.ltiaus pamoka ciba.ltčerniui

Minėta, kad vidutinis dienos nepastovumas darbo sutartyje, nei kituose lokaliniuose aktuose šioje byloje nenustatyta jokių konkrečių rodiklių išdirbio, laiko, aptarnavimo normų ar kt. Tai patvirtina ir faktinės aplinkybės, kad premijos dydis nepriklausė nuo ieškovo dirbtų valandų skaičiaus.

Nei Darbo sutarties 9 punkte, nei Kolektyvinėje sutartyje, nei Darbo tvarkos taisyklėse nenustatyta jokių konkrečių rodiklių, kuriuos įvykdęs darbuotojas įgytų teisę vidutinis dienos nepastovumas, o darbdavys — pareigą sumokėti premiją. Teismai bendro pobūdžio kriterijus kokybiškas ir laiku atliktas darbas nepagrįstai pripažino konkrečiais rodikliais, padedančiais identifikuoti už konkretų laikotarpį darbuotojui priklausantį premijos dydį.

Teismai neįvertino, kad išmoka, kurios konkretus dydis ir konkrečios mokėjimo aplinkybės rodikliai yra neaiškūs, negali būti laikoma darbo užmokesčiu. Premijos dydis nepriklausė nuo dirbtų valandų skaičiaus ar konkrečių rodiklių pasiekimo, vadinasi, tai nebuvo darbo užmokestis DK straipsnio prasme.

vidutinis dienos nepastovumas

Taigi  ieškovui mokėtos premijos neturi darbo užmokesčio požymių ir yra laikytinos darbuotojo paskatinimo priemonėmis DK straipsnio prasme, nes 1 premijos tikslas - skatinti darbuotoją, bet ne atlyginti už atliktą darbą; 2 premija mokama iš rezervo, skirto darbuotojams premijoms mokėti, lėšų; 3 nėra nustatytų konkrečių rodiklių, kuriuos pasiekus, įgyjama teisė reikalauti konkretaus dydžio premijos, vadinasi, konkretus premijos dydis yra darbdavio diskrecijos teisė; 4 premija mokama generalinio direktoriaus įsakymo, bet vidutinis dienos nepastovumas darbo sutartyje nustatyto šalių susitarimo pagrindu; 5 darbo užmokestis mokamas už konkretų laikotarpį konkrečiomis darbo sutartyje nustatytomis datomis, tačiau nenustatyta, kada ir už kokį laikotarpį turi būti mokama premija.

Teismai, pripažinę darbo sutarties 9 punktą, susitarimu dėl darbo užmokesčio ir darbdaviui nesumokėjus premijos, t. Svarbu, kad tarp teisės pažeidimo ir sankcijos neatsirastų nepagrįstai didelis neadekvatumas disproporcija ir kad taip nebūtų pažeisti teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų reikalavimai. Darbdavys vykdydamas apeliacinės instancijos teismo nutartį ieškovui sumokėjo 12 ,95 Lt, kai vėluojama sumokėti suma — tik ,61 Lt.

Akivaizdu, kad tokio dydžio sankcija negali būti laikoma adekvačia ir proporcinga padarytam teisės pažeidimui, vidutinis elemento parinktis yra nepastovumas suteikia teisę vidutinis dienos nepastovumas nepagrįstai praturtėti darbdavio sąskaita Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos  m.

Atsižvelgiant į tai, kad atleidžiamam iš darbo darbuotojui neišmokėta tik dalis priklausančių išmokų, dėl kurių darbdavys sąžiningai suklydo ir vidutinis dienos nepastovumas to buvo inicijuotas ginčas teisme, tai nėra pagrindo pripažinti, kad darbdavys kaltas dėl uždelsimo atsiskaityti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos  m.

Orai bus nepastovūs: trumpai pasirodysiantį sniegą vėl keis lietus ir apniukusios dienos

Kasatoriaus sąžiningumą įrodo tai, kad valstybinės institucijos, patikrinusios atsiskaitymo su atleidžiamais darbuotojais tvarką, nenustatė teisės aktų pažeidimų. Atsakovo nuomone, DK straipsnio 3 dalies taikymas nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, pažeidžia teisingumo, protingumo, sąžiningumo ir proporcingumo principus. Darbdavio atsakomybės dydis, esant šalių ginčui, tampa priklausomas nuo bylos nagrinėjimo teisme trukmės. Tokiu atveju nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos turėtų būti taikomos CK 6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės m.

Taip pat žiūrėkite