Suteikimo galimybės. Bendrieji teisės į žvejybos galimybes suteikimo principai.

Viktorija Čmilytė–Nielsen. Valstybė rytoj – netrukdyti ir suteikti galimybes

suteikimo galimybės internetas sunkiai uždirba

Ūkio subjektui suteikiama teisė į žvejybos galimybes suteikimo galimybės žvejybos rajonuose lygi suteikimo galimybės šio įstatymo straipsnį apskaičiuotiems atskaitos duomenims, kurie gali būti sumažinti arba padidinti: 1 atskaitos duomenys padidinami tokia dalimi, kokią dalį, padaugintą iš 2, nuo individualių žvejybos galimybių, gautų per pasirinktus metus, nurodytus šio įstatymo straipsnio 2 dalyje, vertės sudaro ūkio subjekto į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą per tuos pačius metus sumokėti su darbo santykiais susiję mokesčiai; 2 atskaitos duomenys padidinami 5 procentais už naudojamus tausojančius gamtines buveines žvejybos būdus; 3 atskaitos duomenys sumažinami po 3 procentus už kiekvieną per paskutinius 3 kalendorinius metus padarytą sunkų pažeidimą ir po vieną procentą už kiekvieną per paskutinius 3 kalendorinius metus padarytą pažeidimą, kuris nebuvo pripažintas sunkiu.

Teisė į 5 procentus žvejybos galimybių tolimuosiuose žvejybos rajonuose paliekama nesuteikta ūkio subjektams. Ši žvejybos galimybių dalis žemės ūkio ministro nustatyta tvarka aukciono būdu kiekvienais metais paskirstoma ūkio subjektams, atitinkantiems šio įstatymo 17 straipsnio 11 dalyje nustatytas sąlygas, išskyrus verslinės žvejybos tolimuosiuose žvejybos rajonuose pagal Europos Sąjungos susitarimus su užsienio valstybėmis atvejį.

suteikimo galimybės

Verslinės žvejybos tolimuosiuose suteikimo galimybės rajonuose pagal Europos Sąjungos susitarimus su užsienio valstybėmis atveju aukciono būdu suteikiama 5 procentai žvejybos galimybių visam atitinkamo suteikimo galimybės protokolo galiojimo laikotarpiui. Jeigu Lietuvos Respublikai skirtos tam tikros rūšies žuvų žvejybos galimybės mažiausiai 5 paskutinius kalendorinius metus buvo mažesnės vertės negu vidutinių tolimojo plaukiojimo žvejybos laivo reiso nuo Lietuvos Respublikos teritorinių vandenų iki atitinkamo geografinio žvejybos rajono ir atitinkamos apimties verslinės žvejybos vykdymo sąnaudų suma, ūkio suteikimo galimybės pagal atskaitos duomenis suteikiama visa teisė į tos rūšies žuvų žvejybos galimybes.

kaip užsidirbti pinigų 2 grupių neįgaliesiems

Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymas Norėdami suteikimo galimybės atsakymą, trumpalaikių galimybių strategija savo elektroninio pašto adresą Dėkojame.

Taip pat žiūrėkite