Parinktys rane ir one touc, Prestigio GeoVision 5055 iGo

Manual Prestigio GeoVision iGo (page 91 of ) (German, English, Italian, Polish)

Fotoaparato dalys ir pagrindinės - Page 23 1 F otoaparato da l ys ir pagrindin ė s fun k ci j os Fotoaparato dalys ir pagrindinės funkcijos Fotoaparato korpusas Fotoaparato dalys 1 3 1 2 3 4 5 7 9 1 0 6 8 11 1 4 1 5 1 2 Uždarytas objektyvo dangtelis 1 Užrakto atleidimo mygtukas Fotoaparato mygtukų naudojimas - Page 25 3 F otoaparato da l ys F otoaparato da l ys ir pagrindin ė s fun k ci j os Fotoaparato mygtukų naudojimas Vadovaukitės toliau nurodytu metodu.

  • Naujas internetinis uždarbis 2020 m
  • We're committed to dealing with such abuse according to the laws in your country of residence.
  • Tai apima Pokemoną, o dar devyni kiti įrodė, kad jie yra visiškai nesuprantami.
  • Versti aprašą atgal į anglų Jungtinės Valstijos.
  • Canon EOS 70D trumpa lietuviška instrukcija

Norėdami grįžti į fotografavimo ekraną, iki pusės paspauskite užrakto atleidimo mygtuką. Norėdami išjungti fotografavimo režimą, dar kartą paspauskite mygtuką V grįžti.

Vadovaukitės toliau nurodytu metodu. Palietimas Palieskite jutiklinį skydelį. Palietimas naujoji prekė laikymas Pirštu palieskite elementą ar piktogramą ir laikykite palietę kelias sekundes. Braukimas Pirštu. Brūkštelėjimas Pirštu palieskite jutiklinį skydelį, greitai brūkštelėkite į viršų, parinktys rane ir one touc apačią, į kairę ar į dešinę, patraukite, kad slinktumėte.

B Pastabos apie jutiklinį. Pagal numatytąją konfigūraciją informacija rodoma įjungus ir naudojant fotoaparatą, tačiau po kelių sekundžių dalis informacijos paslepiama kai meniu elemente Monitor settings ekrano nustatymai A 74 nustatyta Photo info informacija apie nuotrauką parinktis Auto info automatinis informacijos rodymas.

Kad informacija vėl būtų rodoma, palieskite A. Pagal numatytąją konfigūraciją informacija rodoma įjungus ir naudojant fotoaparatą, tačiau po kelių sekundžių ji paslepiama kai meniu elemente Monitor settings ekrano nustatymai A 74 nustatyta Photo info informacija apie nuotrauką parinktis Auto info automatinis informacijos rodymas.

Kad info. P laybac k menu Slide show P. Norėdami perjungti į atkūrimo režimą, palieskite atkūrimo režimo piktogramą. Norėdami perjungti į fotografavimo režimą, palieskite fotografavimo režimo piktogramą. Parinktys rane ir one touc JPG [ Patikrinkite, ar akumuliatoriaus padėtis tinkama. B Tinkamas akumuliatoriaus įdėjimas Netinkamai akumulia.

Perspėjimas dėl aukštos temperatūros - Page 35 13 P asiruo š imas : 1. Oranžinį akumuliatoriaus fiksatorių pastumkite rodyklės 1 kryptimi, kad akumuliatorius iš dalies išlįstų. Akumuliatorių iš fotoaparato traukite tiesiai 2 ; netraukite jo kampu.

B Perspėjimas dėl aukštos temperatūros Jei fotoaparatas ką tik buvo naudojamas, pats.

Handleiding Prestigio GeoVision iGo (pagina 95 van ) (Deutsch, English, Italiano, Polski)

Pasiruošimas: - Page 36 14 P agrindiniai vei k smai fotografuo j ant ir at k uriant 1 P aruo šk ite k omp l e k te esant į k raunam ąjį k intamosios srov ė s adapter į EH - 69P. Tvirtai įstumkite kištuko adapterį, kol jis saugiai laikysis vietoje. Kai šios dvi dalys sujungtos, bandymas jėga nuimti kištuko adapterį gali pažeisti gaminį. Argentinoje ir Korėjoje kraunamas.

Prestigio GeoVision 5055 iGo

Pastaba apie kraunamąjį kintamosios srovės adapterį - Page 37 15 P asiruo š imas : 2. B Tinkamas atminties kortelės įdėjimas Atminties kortelę dėdami atvirkščiai arba atbulai, galite sugadinti fotoaparatą ar atminties kortelę. Įsitikinkite, ar at. Perspėjimas dėl aukštos temperatūros - Page 39 17 P asiruo š imas : 3. Atminties kortelę švelniai įspauskite į fotoaparatą 1kad dalis jos išlįstų, tada išimkite kortelę.

Atminties kortelę iš fotoaparato traukite tiesiai 2 ; netraukite jos pakreipę parinktys rane ir one touc. B Perspėjimas dėl aukštos temperatūros Jei fotoaparatas ką tik buvo. Įjunkite fotoaparatą - Page 40 18 P agrindiniai vei k smai fotografuo j ant ir at k uriant 1 K ad įj ungtum ė te fotoaparat ąpaspaus k ite maitinimo j ungi klį. Jei fotoaparatą įjungiate pirmą kartą po įsigijimo, daugiau informacijos žr.

Jess Glynne & Jax Jones - One Touch (Official Video)

Galite nedelsdami pradėti fotografuoti, tačiau galite užfiksuoti tik kelias nuotraukas ir negalite keisti nustatymų, kol neparodoma atkūrimo režimo piktograma. Maitinimo būsena ir energijos taupymo funkcija - Page 41 19 1 vei k smas. Jei norite užtikrinti ilgesnį akumuliatoriaus naudojimo laikotarpį, kai fotoaparato COOLPIX Sc nenaudojate, rekomenduojama naudoti išjungto ekrano ir budėjimo režimus nustatančias energijos taupymo funkcijas, kad sumažintumėte akumuliatoriaus energijos suvartojimą.

Manual Prestigio GeoVision iGo (page 96 of ) (German, English, Italian, Polish)

Pasirinkite fotografavimo režimą - Page 42 20 P agrindiniai vei k smai fotografuo j ant ir at k uriant 1 P a l ies k ite fotografavimo re ž imo pi k togram ą. Palieskite G Easy auto mode paprastas naudoti automatinis režimas.

Atsižvelgiant į esamą objektą ir komponavimą, fotografavimo režimo pikto. Galimi fotografavimo režimai - Page 43 21 2 vei k smas. Daugiau informacijos žr. Informacijos apie meniu nustatymus. Komponuokite nuotrauką - Page 44 22 P agrindiniai vei parinktys rane ir one touc smai fotografuo j ant ir at k uriant 1 A biem ran k om tvirtai l ai k y k ite fotoaparat ą.

kriptovaliutos pajamos už dirbantį kompiuterį

Vibration reduction virpesių mažinimas - Page 45 23 3 vei k smas. Priartinimo naudojimas Nor. Sufokusuokite ir fotografuokite - Page 46 24 P agrindiniai vei k smai fotografuo j ant ir at k uriant 1 P aspaus k ite u ž ra k to at l eidimo mygtu ką i k kapitalo internetinės pajamos apžvalgos pus ė s t.

Židinys ir ekspozicija lieka užfiksuoti tol, kol užrakto atleidimo mygtukas yra nuspaustas iki pusės. Sufo k usuo k ite ir fotografuo k ite P agrindiniai vei k smai fotografuo j ant ir at k pajamos internete be investicijų 2020 m.

apžvalgos B Pastaba apie nuotraukų įrašymą Kol įrašomos nuotraukos, likusių ekspozicijų skaičių rodantis indikatorius mirksi. Nesilaikant šio nurodymo, galima prarasti duomenis, sugadinti fotoaparatą arba atminties kortelę. B Objektai, kurie negali būti automatiškai fokusuojami Automatinis fokusavimas gali neveikti taip, k. Atkurkite nuotraukas - Page 48 26 P agrindiniai vei k smai fotografuo j ant ir at k uriant 1 P a l ies k ite at kū rimo re ž imo pi k togram ą.

Rotate image sukti nuotrauką - Parinktys rane ir one touc 49 bitcoin prognozavimas 5 vei k smas.

  • Manual Prestigio GeoVision iGo (page 91 of ) (German, English, Italian, Polish)
  • Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels: lees eerst de handleiding door; controleer of uw vraag al eerder door iemand anders is gesteld; probeer uw vraag zo duidelijk mogelijk te stellen; heeft u een probleem en al geprobeerd om dit op te lossen, vermeld dit erbij aub; heeft u een oplossing gekregen van een bezoeker dan horen wij dat graag in dit forum; wilt u een reactie geven op een vraag of antwoord, gebruik dan niet dit formulier maar klik op de knop 'reageer op deze vraag'; uw vraag wordt direct op de website gezet; vermijd daarom persoonlijke gegevens in te vullen; Belangrijk!

Nuotraukų padėtį galima keisti naudojant funkciją Rotate image sukti nuotrauką A Ištrinkite nepageidaujamas nuotraukas - Page 50 28 P agrindiniai vei k smai fotografuo j ant ir at k uriant 1 A t k ur k ite norim ą i š trinti nuotrau ką ir pa l ies k ite E. Pasirinktų nuotraukų trynimo ekrano veikimas - Page 51 29 6 vei k smas.

parinktys rane ir one touc

Iš trin k ite nepageidau j amas nuotrau k as P agrindiniai vei k smai fotografuo j ant ir at k uriant Pasirinktų nuotraukų trynimo ekrano veikimas 1 P a l ies k ite nuotrau kąk ad b ū t ų parodyta y. Jei aptinkamas žmogaus veidas, fotoaparatas jį sufokusuoja. Kai fotoaparatas aptinka veidą, užraktą galima atleisti p. Subject tracking objekto sekimas - Page 53 31 F otografavimo fun k ci j os Režimas A automatinis naudingas fotografuojant bendrojo pobūdžio nuotraukas, juo galima reguliuoti įvairius fotografavimo meniu A 53 nustatymus, atsižvelgiant į fotografavimo sąlygas ir pageidaujamo kadro tipą.

Jei veidų neaptinkama, fotoaparatas automatiškai iš devynių galimų fokusavimo sričių pasirenka parinktys rane ir one touc arba keliaskurioje -iose yra arčiausiai fotoaparato esantis objektas. Scenos režimas scenoms pritaikytas fotografavimas - Page 54 32 F otografavimo fun k ci j os Pasirinkę fotografavimo sceną iš toliau pateikto sąrašo, galite fotografuoti naudodami optimalius fotoaparato nustatymus parinktys rane ir one touc tikram objektui.

Kiekvienos scenos aprašo peržiūra žinyno informacija Scenos pasirinkimo ekrane palietus urodomas žinyno pasirinkimo ekranas. Kad būtų parodytas režimo funkcijų aprašas, palieskite atitinkamos scenos piktogramą. Norėdami grįžti į ankstesnį ekraną, palieskite OK gerai arba paspauskite mygtuką V grįžti. Scenos režimas scenoms pritaikytas fotografavimas b Portrait portretas A 34 c L.

Scenos režimo pasirinkimas funkcijos bitcoin versija Page 56 34 Scenos re ž imas scenoms pritai k ytas fotografavimas F otografavimo fun k ci j os Scenos režimo kaip naudoti ekonominį kalendorių dvejetainiams pasirinkimams funkcijos Įjungus scenos režimus, pažymėtus Odėl mažo užrakto greičio rekomenduojama naudoti trikojį.

Jei fotografuodami naudojate trikojį fotoaparatui stabilizuoti, sąrankos meniu A 74 nustatykite Vibration reduction virpesių mažinimas parinktį Off išjungta. Fokusavimo s. Vibration reduction virpesių mažinimas - Page 58 36 Scenos re ž imas scenoms pritai k ytas fotografavimas F otografavimo fun k ci j os Įjungus scenos režimus, pažymėtus Odėl mažo užrakto greičio rekomenduojama naudoti trikojį. Pastaba apie panoramų spausdinimą - Page 60 38 Scenos re ž imas scenoms pritai k ytas fotografavimas F otografavimo fun parinktys rane ir one touc ci j os B Pastaba apie panoramų spausdinimą Kai spausdinate panoramines nuotraukas, atsižvelgiant į spausdintuvo nustatymus, gali būti išspausdinta ne visa nuotrauka.

Be to, kai kurie spausdintuvai gali jų išvis nespausdinti. Norėdami atleisti užraktą A 53naudo. Specialiųjų efektų režimo parinkčių keitimas - Page 62 40 F otografavimo fun k ci j os Fotografuojant nuotraukoms galima taikyti efektus. Galimi toliau nurodyti penki efektai.

Navigation menu

Išmaniojo portreto režimas besišypsančių veidų - Page 63 41 F otografavimo fun k parinktys rane ir one touc j os Pagal numatytąjį nustatymą fotoaparatas aptinka veidus ir, nustatęs šypseną, automatiškai atleidžia užraktą šypsenos laikmatis. Taip pat galite naudoti odos sušvelninimo parinktį ir išlyginti žmonių veidų odos atspalvius. C Energijos taupymo funkcija naudojant šypsenos laikmatį Nustačius Smile timer šypsenos laikmatis parinktį On įjungtafotoaparatas pradeda veikti išjungto ekrano režimu A 19kai užsitęsia be.

Kiekvienu fotografavimo režimu prieinamos funkcijos Funkcijos, kurias galima naudoti, priklauso nuo fotografavimo režimo, kaip nurodyta toliau. Blykstės naudojimas blykstės režimai - Page 66 44 P agrindiniai fotografavimo nustatymai F otografavimo fun k ci j os Blykstės naudojimas blykstės režimai Blykstės režimą galima priderinti prie fotografavimo sąlygų.

Automatinio laikmačio naudojimas - Page 68 46 P agrindiniai fotografavimo nustatymai F otografavimo fun k ci j os Automatinio laikmačio naudojimas Autoportretams fiksuoti fotoaparate yra įdiegti 10 ir 2 sekundžių laikmačiai.

parinktys rane ir one touc uždirbk daugiau bitkoinų

Ši funkcija naudinga norint sumažinti fotoaparato drebėjimą, kai paspaudžiamas užrakto atleidimo mygtukas. Kai naudojamas automatinis laikmatis, rekomenduojama naudoti trikojį. Jei naudojate trikojį fotoaparatui stabilizuoti, sąrankos meniu A 74 nustatykite Vibration reduction virpesių mažinimas parinktį Off išjungta. Atgalinio skaičiavimo metu mirksi automatinio laikmačio lemputė.

Likus maždaug 1 sekundei iki užrakto atleidimo, lemputė nustoja mirksėti ir švyti nenutrūkstamai. Makroskopinio plano režimo naudojimas - Page 70 48 P agrindiniai fotografavimo nustatymai F otografavimo fun k ci j os Makroskopinio plano režimo naudojimas Naudojant makroskopinio plano režimą, fotoaparatas gali fokusuoti ne arčiau nei maždaug 10 cm atstumu nuo objektyvo esančius objektus.

parinktys rane ir one touc

Ši funkcija naudinga fotografuojant gėles ir kitus mažus objektus stambiu planu. Šviesumo reguliavimas ekspozicijos kompensavimas - Page parinktys rane ir one touc 49 P agrindiniai fotografavimo nustatymai F otografavimo fun k ci j os Šviesumo reguliavimas ekspozicijos kompensavimas Ekspozicijos kompensavimas naudojamas norint pakeisti fotoaparato siūlomą ekspoziciją, kad nuotraukos būtų pašviesinti arba patamsinti.

Numatytieji nustatymai - Page 72 50 P agrindiniai fotografavimo nustatymai F otografavimo fun k ci j os Numatytieji nustatymai Toliau aprašyti visų funkcijų, kurias galima įjungti veikiant bet kuriam fotografavimo režimui, numatytieji nustatymai. Pasirinkus a Auto automatinisfotoaparatas parinktys rane ir one touc parenka blykstės režimą, kuris atitinka jo išrinktą scenos režimą. Pasirinkus ifotoaparatas.

Užfiksuojama blykstės režimo nustatymo parinktis — detalių paryškinimo blykstė su lėta sinchronizacija ir raudonų akių efekto mažinimu. Funkcijos, kurias galima nustatyti mygtuku - Page 74 52 F otografavimo fun k ci j os Kai fotografuojate fotografavimo režimu, toliau pateiktas meniu parinktis galite nustatyti paspaudę mygtuką d. Nustatymai, kuriuos galima keisti, priklauso nuo fotografavimo režimo, kaip parodyta toliau.

Fotografavimo meniu parinktys - Page 75 53 F un k ci j os, k urias ga l ima nustatyti mygtu parinktys rane ir one touc u d meniu fotografavimo meniu F otografavimo fun k ci j os Fotografavimo meniu parinktys Fotografavimo meniu galima keisti toliau pateiktas parinktis. Dvejetainiai variantai yra seni arin k tis A pra š as A A I mage mode vai z do re ž imas Leidžia pasirinkti vaizdo dydžio ir kokybės derinį, naudojamą išsaugant nuotraukas.

Parinktys rane ir one touc nustatymas yra P 4 6 08 × 6. Šis nustatymas taikomas visiems fotografavimo režimams.

parinktys rane ir one touc dvejetainių variantų strategijos 1 minutei

Pastabos apie odos sušvelninimo priemonę - Page 76 54 F un k ci j os, k urias ga l ima nustatyti mygtu k u d meniu fotografavimo meniu F otografavimo fun k ci j os Odos sušvelninimo priemonė Atleidus užraktą, fotoaparatas aptinka iki trijų žmonių veidus ir, prieš išsaugodamas nuotrauka, ją apdoroja sušvelnindamas veido odos atspalvius.

Funkcijos, kurių negalima naudoti vienu metu - Page 77 55 F otografavimo fun k ci j os Kai kurių fotografavimo nustatymų negalima naudoti su kitomis funkcijomis.

Prestigio GeoVision 5055 iGo

Funkcijos, kurių negalima naudoti vienu metu R ibo j ama fun k ci j a N ustatymas A pra š as Fl ash mode b l y k st ė s re ž imas A 44 Continuous nepertraukiamas A 53 Pasirinkus ne Single pavieniso kitą parinktį, blykstė išjungiama. Blink proof atmerktos akys A 54 Kai Blink proof atmerktos akys parinktis yra On įjungtablykstė išjungiama.

Digita l z oom s k aitmeninis priartinimas A 75 Continuous nepertraukiamas A 53 Pasirinkus Multi-shot 16 16 kadrųneveikia skaitmeninio priartinimo funkcija. Subject tracking objekto sekimas A 53 Kai fotografavimo paliečiant parinktis yra Subject tracking objekto sek. Objektų fokusavimas - Page 79 57 F otografavimo fun k ci j os Fokusavimo sritis skiriasi atsižvelgiant į fotografavimo režimą. Fokusavimo sritis Režimu G parinktys rane ir one touc naudoti automatinis arba A automatinis fotoaparatas toliau aprašytus parinktys rane ir one touc veiksmus atlieka, kai užrakto atleidimo mygtukas paspaudžiamas iki pusės.

Portrait portretas - Page 80 58 Ob j e k t ų fo k usavimas F otografavimo fun k ci j os Veido aptikimas Nustačius vieną iš toliau pateiktų fotografavimo režimų ir nukreipus fotoaparatą į žmogaus veidą, fotoaparatas automatiškai internetinis uždarbis nuo nulio veidą ir jį sufokusuoja. Jei fotoaparatas aptinka kelis veidus, sufokusuotas veidas pažymimas dvigubu rėmeliu fokusavimo sritiso kiti veidai — viengubais rėmeliais.

Objektų, netinkančių automatiniam fokusavimui, - Page 82 60 Ob j e k t ų fo k usavimas F otografavimo fun k ci j os Objektų, netinkančių automatiniam fokusavimui, fotografavimas Kai fotografuojamas automatiniam fokusavimui netinkantis objektas A 25pabandykite iki pusės paspausti užrakto atleidimo mygtuką, kad būtų kelis kartus iš naujo fokusuojama, arba išbandykite toliau nurodytus būdus.

Atkūrimo funkcijos - Page 83 61 A t kū rimo fun k ci j os Atkūrimo funkcijos Norėdami padidinti dabartinę nuotrauką, išskėsti du pirštus atkūrimo ekrane.

Ši funkcija naudinga tikrinant, ar nuotrauka sufokusuota. Nuotraukas galima didinti iki 10×. Priartinimo santykį taip pat galima keisti pasukant priartinimo valdiklį į g i ar f h. Miniatiūrų atkūrimas - Page 84 62 A t kū rimo fun k ci j os Norėdami atkurti nuotraukas kaip miniatiūras, suglausti du pirštus atkūrimo ekrane. Miniatiūrų skaičių galima keisti priartinimo valdiklį pasukus į padėtį g i ar f h. Funkcijos, kurias galima nustatyti mygtuku - Page 85 63 A t kū rimo fun k ci j os Kai nuotraukas žiūrite viso kadro ar miniatiūrų atkūrimo režimu, meniu parinktis galite nustatyti paspaudę mygtuką d.

Atkūrimo meniu parinktys Atkūrimo meniu galima keisti toliau pateiktas parinktis. Nuotrauką atkurkite viso kadro atkūrimo režimu. Fotoaparato jungimas prie televizoriaus ar - Parinktys rane ir one touc 86 64 A t kū rimo fun k ci j os Prijungus fotoaparatą prie televizoriaus parinktys rane ir one touc kompiuterio, nuotraukas ir filmus stebėti maloniau.

Prieš jungdami fotoaparatą prie televizoriaus, fotoaparatą būtinai išjunkite.

Taip pat žiūrėkite