Nustatomos priemokos

geriausi ts dvejetainiams opcionams mokymosi galimybės

Priemokos 1. Pareigūnams mokamos šios priemokos: 1 nustatomos priemokos papildomų užduočių atlikimą, kai atliekamos pareigybės aprašyme nenustatytos funkcijos.

dvejetainiai opcionai 100 išmokų visų kriptovaliutų vienoje piniginėje

Papildomos užduotys pareigūnui turi būti suformuluotos raštu; 2 už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą, kai yra padidėjęs darbų mastas atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas neviršijant nustatytos darbo laiko trukmės; 3 už darbą kenksmingomis, labai kenksmingomis ir pavojingomis darbo sąlygomis; 4 už darbą, kuris tiesiogiai susijęs su tarnybinių gyvūnų priežiūra ir parengimu tarnybinėms užduotims atlikti; 5 už darbą, kuris tiesiogiai susijęs su saugomų asmenų fizine apsauga; 6 trūkstant darbo rinkoje atitinkamų profesijų, atsižvelgiant į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytą atskirų profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Nustatomos priemokos, sąrašą.

Priemokos dydį nustato pareigūną į pareigas skiriantis asmuo.

nustatomos priemokos dvejetainiai variantai be demonstracinės sąskaitos

Šio straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytos priemokos negali viršyti 50 procentų pareiginės algos ir tuo pačiu nustatomos priemokos pareigūnui gali būti skiriama tik viena iš šių priemokų, šio straipsnio 1 dalies 3, 4 ir 5 punktuose nurodyta kiekviena iš priemokų negali viršyti 20 procentų pareiginės algos, o šio straipsnio 1 nustatomos priemokos 6 punkte nurodyta priemoka negali viršyti procentų pareiginės algos.

Pareigūnams, tarnaujantiems šio statuto 36 straipsnio 1 dalyje nurodytose misijose užsienyje, mokama priemoka.

kaip užsidirbti pinigų apimties kodus pamm sąskaitos sutartis

Šios priemokos dydį nustato Vyriausybė. Kenksmingų veiksnių valdymo vidaus tarnybos sistemoje tvarką nustato Vyriausybė.

Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto patvirtinimo įstatymas Norėdami gauti nustatomos priemokos, įveskite savo elektroninio pašto adresą Dėkojame.

Taip pat žiūrėkite