Nustatant quk dėl parinkčių

Palaukite, kol baigsis įrašymo procesas. Jei problema išlieka, išjunkite fotoaparatą. Jei fotoaparatas neišsijungia, išimkite ir įdėkite akumuliatorių arba, jei naudojate kintamosios srovės adapterį, atjunkite jį ir vėl prijunkite.

Atminkite: nors esamu metu įrašomi duomenys bus prarasti, jau įrašyti duomenys išėmus ar atjungus maitinimo šaltinį paveikti nebus. Vaizdo ieškiklis arba ekranas neįsijungia. Ekrano režimo mygtuku pasirinkite kitą ekrano režimą atminkite, kad pirmiausia pageidaujamą režimą gali reikėti įjungti naudojant sąrankos meniu parinktį Limit monitor mode grupinė prekyba riboti bitcoin kaip užsidirbti video ekrano režimų skaičių.

Jei ant akies jutiklio pateks dulkių, pūkų ar kitų pašalinių medžiagų, jos gali trukdyti jam tinkamai veikti. Nuvalykite akies jutiklį pūstuku. Vaizdas ieškiklyje nesufokusuotas. Sukite dioptrijų reguliavimo valdiklį, kol vaizdas ieškiklyje bus sufokusuotas. Jei problemos taip išspręsti nepavyksta, parinkite AF-S, vieno nustatant quk dėl parinkčių AF ir centrinį fokusavimo tašką, tada centriniame fokusavimo taške sukomponuokite ypač kontrastingą objektą ir iki pusės nuspauskite užrakto atleidimo mygtuką, kad sufokusuotumėte vaizdą.

nustatant quk dėl parinkčių

Kai fotoaparatas sufokusuos vaizdą, sukite dioptrijų reguliavimo valdiklį, kol vaizdą ieškiklyje matysite aiškiai sufokusuotą. Ekranai išsijungia be jokio įspėjimo. Pasirinktinio nustatymo c3 Power off delay išjungimo delsa parinktimi nustatykite ilgesnę delsą.

  • Kaip sudaryti dvejetainę parinkčių diagramą
  • Geriausi ir patikimi išmokėjimo brokeriai

Valdymo pultas nustatant quk dėl parinkčių ir vaizdas jame yra blankus. Valdymo pulto reakcijos laikas ir šviesumas priklauso nuo temperatūros. Fotografavimas Fotoaparato įjungimas užtrunka per ilgai. Ištrinkite bent dalį failų ar aplankų. Išjungta užrakto atleidimo funkcija: Atminties kortelė pilna. Nustatyta sąrankos meniu parametro Slot empty release lock atleidimo blokavimas esant tuščiam lizdui parinktis Release locked atleidimo funkcija užblokuota ir neįdėta atminties kortelė.

Įjungtas ekspozicijos režimas S ir nustatyta užrakto greičio parinktis Bulb ilgalaikė ekspozicija bulb arba Time laikas.

Fotografavimas

Fotoaparatas lėtai reaguoja į užrakto atleidimo mygtuko paspaudimą. Nustatykite pasirinktinio nustatymo d4 Exposure delay mode ekspozicijos delsos režimas parinktį Off išjungta. Kai įjungtas kuris nors nepertraukiamo atleidimo režimas, paspaudus užrakto atleidimo mygtuką kas kartą padaroma tik viena nuotrauka. Išjunkite HDR.

Vaizdas nuotraukose nesufokusuotas. Jei fotoaparatui fokusuoti automatiškai 0 Automatinis fokusavimas nepavyksta, fokusuokite rankiniu būdu arba fiksuokite židinį. Nustatytas fokusavimo režimas AF-C. Nustatyta fotografavimo meniu parametro Silent photography begarsis fotografavimas parinktis On įjungta. Įjungtas fotoaparato filmavimo režimas. Apribotas nustatant quk dėl parinkčių greičio verčių diapazonas.

Naudojama blykstė. Blykstės sinchronizacijos greitį galima parinkti naudojant pasirinktinį nustatymą e1 Flash sync speed blykstės sinchronizacijos greitis.

Five Nights at Freddy's: Sister Location - Part 1

Židinys neužfiksuojamas, kai užrakto atleidimo mygtukas paspaudžiamas iki pusės. Jei įjungtas fokusavimo režimas AF-C, židinį galima užfiksuoti paspaudžiant papildomo valdiklio vidurinę dalį.

Neįmanoma pakeisti fokusavimo taško. Jei nustatytas automatinės srities AF, fokusavimo taško pasirinkti neįmanoma. Nustatykite kitą AF sričių režimą. Fotoaparatas lėtai įrašo nuotraukas. Išjunkite ilgos ekspozicijos triukšmo dvejetainių opcijų straipsnis funkciją.

Atrodo, kad nuotraukų ir filmų ekspozicija skiriasi nuo peržiūros vaizdo ekrane. Kad pakeitus ekspoziciją ir spalvas reguliuojančius nustatymus jų įtaka nustatant quk dėl parinkčių rodoma ekrane, nustatykite pasirinktinio nustatymo d8 Apply settings to live view taikyti nustatymus tiesioginės peržiūros vaizdui parinktį On įjungta.

Nustatant quk dėl parinkčių, kad pakeitus parametrų Monitor brightness ekrano šviesumas ir Viewfinder brightness vaizdo ieškiklio šviesumas parinktis, įtakos fotoaparatu įrašomiems vaizdo failams jos neturės.

Akumuliatorius/ekranas

Esant įjungtam filmavimo režimui ekrane matomas mirgėjimas arba juostos. Parinkite filmavimo meniu parametrą Flicker reduction mirgėjimo mažinimas ir nustatykite parinktį, kuri atitiktų vietinio kintamosios srovės maitinimo tinklo dažnį.

Vaizde, kuris patenka per objektyvą, matomos ryškios sritys arba juostos. Sukomponuotame kadre trumpai blykstelėjo mirksintis ženklas, blykstė arba kitas šviesos šaltinis.

Nuotraukose matomos dėmės.

nustatant quk dėl parinkčių kuris uždarbis internetu yra geresnis

Nuvalykite priekinį ir galinį objektyvo lęšius. Jei problema išlieka, atlikite vaizdo jutiklio valymo procedūrą. Fotografavimas netikėtai nutrūksta arba neįmanoma pradėti fotografuoti. Fotografavimas gali būti automatiškai nutraukiamas, kad fotoaparato vidaus grandinės nesugestų esant aukštai aplinkos temperatūrai arba ilgai fotografuojant serijomis, filmuojant ar kitais panašiais naudojimo atvejais.

Neleisti „Net-quick.com“ iš kompiuterio griuvimo

Jei fotografuoti nepavyksta, nes fotoaparatas perkaitęs, palaukite, kol vidaus grandinės atvės, ir bandykite vėl. Atminkite: prilietę fotoaparatą galite pajusti, kad jis įšilęs, tačiau tai nereiškia gedimo. Fotografuojant ar filmuojant atsiranda vaizdo artefaktų.

Triukšmo atsitiktinių ryškių pikselių, rūko arba linijų ir neįprastų spalvų gali atsirasti, jei priartinsite pro objektyvą patenkantį vaizdą. Atsitiktiniai ryškūs pikseliai, rūkas arba ryškios dėmės gali atsirasti, jei fotografuojant ar filmuojant pakyla fotoaparato vidaus grandinių temperatūra; išjunkite fotoaparatą, jei jo nenaudojate. Esant didelėms ISO nustatant quk dėl parinkčių vertėms triukšmas gali būti labiau pastebimas ilgalaikės ekspozicijos nuotraukose arba tose nuotraukose, kurios įrašomos esant aukštesnei fotoaparato temperatūrai.

Atminkite, kad triukšmo pasiskirstymas ekrane ir galutinėje nuotraukoje gali skirtis. Triukšmui sumažinti suderinkite nustatymus, pavyzdžiui, ISO jautrumą, užrakto greitį arba aktyvųjį D-Lighting. Fotoaparatui nepavyksta išmatuoti baltos spalvos balanso.

Objektas yra per tamsus arba per šviesus. Nepavyksta parinkti nuotraukų, kurios būtų šaltiniu išankstiniam baltos spalvos balansui nustatyti. Nuotraukos sukurtos kito modelio fotoaparatu. Įjungta daugkartinės ekspozicijos arba HDR plataus dinaminio diapazono fotografavimo funkcija.

Picture Control režimų poveikis įvairioms nuotraukoms yra skirtingas.

nustatant quk dėl parinkčių

Nustatyta Set Picture Control nustatyti Picture Control parinktis Auto automatinisparinktas Picture Control režimas, kuris buvo sukurtas pagal režimą Auto automatinisarba nustatyta Quick sharp spartusis aštrinimaskontrasto ar sodrumo parinktis A automatinis.

Norėdami gauti vienodų rezultatų nuotraukų serijoje, parinkite kitą nustatymą. Neįmanoma pakeisti matavimo režimo. Įjungta automatinės ekspozicijos fiksavimo funkcija. Neįmanoma naudoti ekspozicijos kompensavimo funkcijos.

Įjunkite režimą P, S arba A. Ilgalaikės ekspozicijos nuotraukose atsiranda triukšmo spalvotų dėmių arba kitų artefaktų. Įjunkite ilgos ekspozicijos triukšmo mažinimo funkciją. Nešviečia AF pagalbinio apšvietimo lemputė: Nustatykite pasirinktinio nustatymo a12 Built-in AF-assist illuminator integruotas AF pagalbinis apšvietimas parinktį On įjungta. Apšvietimo lemputė neįsižiebia esant įjungtam filmavimo režimui arba nustačius fokusavimo režimo parinktį AF-C arba MF.

Neįrašomas filmų garsas. Nustatyta filmavimo meniu parametro Microphone sensitivity mikrofono jautrumas parinktis Microphone off mikrofonas išjungtas. Fotoaparate nerodomos kitais fotoaparatais padarytos nuotraukos.

Kitais fotoaparatais padarytos nuotraukos gali būti rodomos netinkamai. Atkūrimo nustatant quk dėl parinkčių kai kurios nuotraukos nerodomos. Nustatykite parametro Playback folder atkūrimo aplankas parinktį All visi. Vertikalios portretinės nuotraukos rodomos kaip horizontalios kraštovaizdžio : Nustatykite atkūrimo meniu parametro Rotate tall sukti vertikalias parinktį On įjungta.

Triktys ir sprendimai

Nuotraukos atveriamos naudojant nuotraukos peržiūros funkciją. Fotografuojant fotoaparatas buvo nukreiptas aukštyn arba žemyn. Nepavyksta ištrinti nuotraukų.

  • Kriptovaliutų augimas, uždirbant 2020 m
  • Numatytasis paieškos variklis yra panašiai įtrauktas į šios reklamos programinės įrangos dominavimą.
  • Dvejetainiai opcionai pone

Nuotraukos apsaugotos. Pašalinkite apsaugą. Nepavyksta retušuoti nuotraukų. Nuotraukos su šiuo fotoaparatu redaguoti neįmanoma. Fotoaparatas rodo pranešimą, nurodantį, kad aplanke nėra nuotraukų.

Nepavyksta išspausdinti nuotraukų. Perkelkite nuotraukas į kompiuterį ir išspausdinkite jas naudodami Capture NX-D. HDMI prietaisas nerodo nuotraukų. Patikrinkite, ar prijungtas Nustatant quk dėl parinkčių kabelis įsigyjamas atskirai. Parinkę sąrankos meniu elementą Reset all settings atkurti visus nustatymus patikrinkite dar kartą. Nuotraukos dulkių šalinimo parinktis programoje Capture NX-D neduoda pageidaujamo efekto.

Nuvalius vaizdo jutiklį, pakinta dulkių padėtis nustatant quk dėl parinkčių vaizdo jutiklio. Dulkių šalinimo atskaitos duomenys, įrašyti prieš vaizdo jutiklio valymą, netinka naudoti su nuotraukomis, padarytomis nuvalius vaizdo jutiklį, ir priešingai, atskaitos duomenys, įrašyti nustatant quk dėl parinkčių vaizdo jutiklį, netinka naudoti su nuotraukomis, padarytomis prieš vaizdo jutiklio valymą.

Kitų gamintojų programinė įranga nerodo Picture Control režimų, aktyviojo D-Lighting efektų, vinjetės kontrolės nustatymų ir kitų panašių priemonių. Nepavyksta persiųsti nuotraukų į kompiuterį. Kompiuterio operacinė sistema nedera su fotoaparatu arba vaizdo failų persiuntimo perkėlimo įranga. Nuotraukas į kompiuterį nukopijuokite naudodami išorinį arba kompiuteryje integruotą kortelių skaitytuvą.

Bluetooth ir Wi-Fi belaidžiai tinklai Išmaniuosiuose prietaisuose nerodomas fotoaparato SSID tinklo pavadinimas : Įsitikinkite, kad nustatyta fotoaparato sąrankos meniu parametro Airplane mode skrydžio režimas parinktis Disable išjungti. Pabandykite išjungti ir vėl įjungti išmaniojo prietaiso Nustatant quk dėl parinkčių funkciją.

Fotoaparatui nepavyksta prisijungti prie belaidžių spausdintuvų ir kitų belaidžio ryšio prietaisų. Šis fotoaparatas sudaro ryšį tik su kompiuteriais ir išmaniaisiais prietaisais. Įvairios Raudonos optinės dvejetainės parinktys įrašomų nuotraukų data. Fotoaparato laikrodis ne toks tikslus kaip daugelis rankinių ar buitinių laikrodžių.

Nuolat sutikrinkite jį su tikslesniais laikrodžiais ir, jei reikia, iš naujo nustatykite. Nepavyksta parinkti kai kurių meniu elementų. Kai parinkti tam tikri nustatymų deriniai arba neįdėta atminties kortelė, kai kurios parinktys nepasiekiamos.

Taip pat žiūrėkite